0#
21-4693

TIETOJA PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ

Kuluttajilla on lakisääteinen oikeus peruuttaa tavaroiden verkkotilaukset seuraavien tietojen mukaisesti.

Peruuttamisoikeus kuluttajille

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun te olette saanut tai osoittamanne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavarat fyysisesti hallintaansa.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berliini, Saksa, puhelinnumero: +358 9 4272 0627, sähköpostiosoite: [email protected]) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Seuraavaa sovelletaan tavaroihin, jotka voidaan normaalisti lähettää postitse:

Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olette esittänyt näyttöä siitä, että olette lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

Teidän on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille osoitteeseen AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Saksa ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitatte meille peruuttavanne tämän sopimuksen.

Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Seuraavaa sovelletaan tavaroihin, joita ei niiden luonteen takia voi palauttaa tavanomaisesti postitse (esim. varaosat, jotka ovat sopimattomia pakettipostiin):

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta toimituskulut, jotka maksetaan tilauksen yhteydessä, lisättynä 10 EUR.
Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Seuraavaa sovelletaan tavaroihin, joihin sovelletaan kuljetuksen turvallisuutta koskevia lisävaatimuksia (akut):

Kun vastaanotatte tuotteen, joka sisältää erityisen ilmoituksen kehottaen säilyttämään pakkausmateriaalin palauttamista varten, suosittelemme noudattamaan seuraavia ohjeita:

- säilyttäkää tiivistetulpat, joita käytetään tukkimaan reiät ja estämään akkunesteen vuotaminen
- säilyttäkää pakkausmateriaalit, jotka suojaavat akkukoteloa vaurioilta
- säilyttäkää laatikko, jossa oleva varoitus ilmoittaa sen sisältävän vaarallista materiaalia.

Jos AUTODOC-pakettinne oli vahingoittunut, käyttäkää uutta pakkausmateriaalia palauttaaksenne tuotteen meille. Käyttäkää tukevaa ja iskunkestävää lähetyslaatikkoa, koska paketti sisältää vaarallista materiaalia. Pakatkaa tuote niin, että se ei pääse liikkumaan ulkopakkauksessa eikä vahingossa aktivoidu. Asettakaa tuote pystysuoraan lähetyslaatikkoon ja varmistakaa, että se ei ole löysällä. Käyttäkää täyteainetta, kuten AUTODOCin toimittamaa täyteainetta tai sanomalehteä täyttämään tyhjä tila lähetyslaatikon ja tuotteen välillä.

Vaurioitunutta vaarallista materiaalia, kuten vuotavia akkuja, ei voida palauttaa, ja ne tulee hävittää erikoistuneessa kierrätyslaitoksessa.

– Peruuttamisoikeutta koskevien tietojen loppu.

Malliperuuttamislomake

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)
– Vastaanottaja: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berliini, Saksa, sähköpostiosoite: [email protected]
– Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):
– Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)
– Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)
– Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)
– Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
– Päiväys
________
(*) Tarpeeton yliviivataan.

Poikkeukset peruuttamisoikeudesta
Peruuttamisoikeuteen on olemassa lakisääteisiä poikkeuksia, joiden yhteydessä pidätämme oikeuden vedota suhteessa teihin seuraaviin: Peruuttamisoikeutta ei ole sopimuksissa, jotka koskevat toimitusta tavaroille, joita ei ole valmistettu etukäteen vaan joka valmistetaan kuluttajan henkilökohtaisen valinnan tai päätöksen perusteella.
Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka ovat toimittamisen jälkeen luonteensa mukaisesti erottamattomasti sekoittuneet muiden tavaroiden kanssa.
Ottakaa lisäksi tiedoksenne, että teidän tulee hyvittää meille sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Oikeuskäytännön mukaan myös moottoriajoneuvon osien asentamista on pidettävä ”tarpeettomana”.